Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie  OL-JU Profesjonalne Narzędzia Aleksandra Stelmach – Ossowska ul. Moniuszki 15, 05-091 Ząbki. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– drogą elektroniczną:  na adres mailowy: biuro@ol-ju.waw.pl                 

– drogą telefoniczną: tel. (22) 889 41 87

– poprzez formularz kontaktowy,

– osobiście w siedzibie firmy

Cele przetwarzania

Świadczenie usług medycznych,  marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny / umowa dotycząca dostarczenia zamówionej usługi, towaru / uzasadniony interes Administratora

Odbiorcy danych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane

Podmiot, który zawarł umowę dostarczenia zamówionej usługi, towaru.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych było związane z warunkiem wykonania umowy / usługi oraz wymogiem przepisów prawa.

Zadzwoń preloader